tel. 661-709-005

Subkonta ułatwiają zbieranie środków

Subkonta Dla Podopiecznych

Na wniosek chorych na SM i inne schorzenia neurologiczne wymagających leczenia oraz systematycznej rehabilitacji nasza Fundacja prowadzi subkonta, umożliwiające zbieranie darowizn od sponsorów, darczyńców oraz pozyskiwanie środków z tzw. jednego procenta podatku 1%.

Wspieramy Inicjatywy Rodzin

Fundacja wspiera różnego rodzaju inicjatywy rodzin i przyjaciół chorych – koncerty, kwesty, itp. mające na celu zbieranie środków na leczenie i rehabilitację.

Podopieczni naszej Organizacji (posiadacze subkont) finansują ze zgromadzonych środków rehabilitację, opiekę i leczenie. 

Procedura tworzenia nowego subkonta

01

Złożyć podanie

Aby założyć u nas subkonto, trzeba wysłać na adres Fundacji wypełniony i osobiście podpisane Podanie o założenie subkonta. W przypadku gdy chory posiada pełnomocnika podanie podpisuje osoba upoważniona.

 

Jeśli osoba chcąca w Fundacji otworzyć subkonto posiada Orzeczenie o niepełnosprawności, to także prosimy o załączenie kopii dokumentu.

Do dokumentu musi być dołączone upoważnienie (oryginał, lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Do podania należy dołączyć dokument stwierdzający chorobę zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (zaświadczenie od lekarza, wypis ze szpitala).

Jeśli poza chorobą główną (np. stwardnienie rozsiane) występują inne, to także powinno się je zaznaczyć.

02

Dołączyć upoważnienie

Po przesłaniu podania wraz z załącznikami Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o utworzeniu subkonta.

Fundacja przesyła nowemu Podopiecznemu umowę w dwóch egzemplarzach wraz z regulaminem i dokumentami potrzebnymi do rozliczenia faktur.

Podopieczny podpisuje oba egzemplarze Umowy. Jedną z nich odsyła na adres Biura Fundacji, a drugą zostawia u siebie.

03

Podjęcie decyzji

Wniosek o założenie subkonta

Aktualizacja danych

Regulamin Subkont

Pytania w  sprawie subkont można kierować mailem bezpośrednio na adres: subkonto@fundacja-sm.org lub telefonicznie do Biura Fundacji

NUMERY TELEFONÓW I E-MAIL

telefon : 12.430-07-58

komórka: 661-709- 005

e-mail: subkonto@fundacja-sm.org

ADRES BIURA: 

ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków (wejście D, wysoki parter) 

GODZINY PRZYJMOWANIA:

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00.

W piątek biuro Fundacji jest nieczynne

Zapytanie o saldo subkonta prosimy wysłać mailem na adres: subkonto@fundacja-sm.org lub SMSem na nr 661-709-005.

Pytanie powinno zawierać imię, nazwisko i hasło subkonta.

 

UWAGA!  E-mail lub SMS musi być wysłany z adresu lub numeru telefonu podanego przez posiadacza subkonta

Nr rachunku do wpłat z tytułu 1% oraz darowizn:

 

PEKAO XI O. w Krakowie

87 1240 4533 1111 0010 9408 6701

Rozliczenie faktur

Ważne!

  • Osoby posiadające subkonto, przy rozliczeniu faktur muszą obowiązkowo dołączyć prawidłowo wypełnione „Zestawienie Kosztów”.
    Druk ten można otrzymać w biurze Fundacji, albo pobrać z naszej strony.
     

  • Przyjmujemy tylko oryginały faktur - muszą być wystawione na podopiecznego i posiadać informacje o sposobie płatności. Jeżeli faktura była zapłacona przelewem należy dołączyć do niej bankowe potwierdzenie przelewu.

Od 1 stycznia 2018 roku osoby, które nie doślą zaświadczenia od lekarza prowadzącego lub specjalisty o konieczności stosowania suplementów, nie otrzymają na nie refundacji z subkonta. 

 

W związku z wejściem dyrektywy unijnej RODO, Fundacja nie może udzielać informacji o danych osób, które przekazały tzw. 1% w rozliczeniu podatkowym na subkonto podopiecznego.

POBIERZ ZESTAWIENIE KOSZTÓW

POBIERZ ROZLICZENIA PALIWA

Dodatkowe informacje i uwagi

Rozliczamy tylko oryginały faktur wystawione imiennie na posiadacza subkonta. 

Po rozliczeniu nie zwracamy faktur

Rozliczamy jedynie faktury imienne.

Niestety, nie możemy zaliczyć do wydatków wykwalifikowanych paragonów.

Do każdego rozliczenia Posiadacz subkonta powinien dołączyć (obowiązkowo!) Rozliczenie Kosztów, oraz Rozliczenie dojazdów (jeśli takie występowały)

Nie zwracamy za zakupy przedmiotów codziennego użycia: szczoteczek do zębów, chusteczek higienicznych, mydeł itp. 

Przypominamy! Każdą fakturę można rozliczyć tylko raz.

Jeśli więc zwrot za fakturę uzyskacie Państwo ze środków zgromadzonych na subkoncie, to NIE WOLNO rozliczać jej drugi raz np. korzystając z ulgi podatkowej

Fundacja nie pomaga poszczególnym Podopiecznym za zbieranie środków na ich indywidualne subkonta (akcja ulotkowa itp.).

Nasza Organizacja wspiera podopiecznych poprzez pomoc w organizacji i rozliczeniu zbiórek publicznych, czy kwest.

W przypadku likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, czy innych Podopieczny winien najpierw złożyć wniosek do instytucji finansującej lub dofinansowującej tego typu działanie.

Najczęściej jest to MOPS/GOPS dysponujący środkami PFRON.

W przypadku przyznania finansowania Podopieczny może ze środków zebranych na swoim subkoncie pokryć własny wkład.

Jeśli Podopieczny spotka się z odmową dofinansowania, wtedy po przedstawieniu Zarządowi dokument stwierdzający odmowę może sfinansować tego typu inwestycję w całości ze środków zebranych na subkoncie.

Pragniemy przypomnieć, że zwrot za fakturę nie musi się równać wysokości dokumentu na którą został wystawiony.

W przypadku Rozliczenia Przejazdów będzie o faktycznie przejechana przez Podopiecznego trasa (zweryfikowana przez Google Maps).

W przypadku rozliczenia faktur będą to koszty lekarstw lub usług zawartych w pojęciu „leczenie i rehabilitacja”.

Nie wliczają się do tego np. opakowania, reklamówki itp.

W obowiązującym Regulaminie Subkont istnieje zapis o dwumiesięcznym okresie na zwrot Podopiecznemu zakwalifikowanych wydatków.

Przypominamy, że dotyczy to wyjątkowych sytuacji związanych ze zdrowiem pracowników Biura, sytuacjami losowymi.

Wszystkie nietypowe sprawy nieporuszone w Regulaminie Subkont rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji indywidualnie na wniosek posiadacza subkonta,

 FUNDACJA 

 NA RZECZ CHORYCH NA SM 

 IM. BŁ. ANIELI SALAWY

KONTAKT

adres:  Kraków, ul. Juliana Dunajewskiego 5

telefony:  12-430-07-58 .:.  661-709-005 

e-mail:  biuro@fundacja-sm.org

Nr KRS: 00000 55578
NIP: 676-001-75-41
REGON: 350571668

SZYBKIE ŁĄCZA

DOKUMENTY

Polityka Prywatności

Statut Fundacji

Sprawozdania

Dokumenty do subkont

Dokumenty zgłoszeniowe do Ostoi

Wszelkie prawa zastrzeżone | Fundacja im. bł. Anieli Salawy © 2022