tel. 661-709-005

Podstawowe informacje o Fundacji

Zarząd Fundacji, Rada Fundacja, Numery rachunków bankowych

WŁADZE FUNDACJI

ZARZĄD

Dorota Stopa

Prezes Zarządu

d.stopa@fundacja-sm.org

Alina Markiewicz

Wiceprezes Zarządu

a.markiewicz@fundacja-sm.org

RADA FUNDACJI

Konrad Krawczyk

Członek Rady

Paweł Zawartka

Członek Rady

Maria Anna Kielanowska

Członek Rady

Maria Chłopicka-Wielgos

Wiceprzewodnicząca Rady

Katarzyna Wójcik

Przewodnicząca Rady

NUMERY REJESTROWE

  • Nr KRS: 00000 55578
  • NIP: 676-001-75-41
  • REGON: 350571668

SPOSÓB REPREZENTACJI

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes lub wiceprezes Fundacji.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać członek zarządu Fundacji upoważniony przez prezesa lub wiceprezesa

NUMERY KONT

 FUNDACJA 

 NA RZECZ CHORYCH NA SM 

 IM. BŁ. ANIELI SALAWY

KONTAKT

adres:  Kraków, ul. Juliana Dunajewskiego 5

telefony:  12-430-07-58 .:.  661-709-005 

e-mail:  biuro@fundacja-sm.org

Nr KRS: 00000 55578
NIP: 676-001-75-41
REGON: 350571668

SZYBKIE ŁĄCZA

DOKUMENTY

Polityka Prywatności

Statut Fundacji

Sprawozdania

Dokumenty do subkont

Dokumenty zgłoszeniowe do Ostoi

Wszelkie prawa zastrzeżone | Fundacja im. bł. Anieli Salawy © 2022