tel. 661-709-005

Historia Fundacji na Rzecz Chorych na SM

W 1987 roku powstało Koło Chorych na SM, którego współtwórcami wraz ze Stefanem Chłopickim byli prof. Julian Aleksandrowicz (1908-1988) i prof. Aleksander Skotnicki.

 

Fundacja na Rzecz chorych na SM im. bł. Anieli Salawy ( zarejestrowana w 1992 r) została powołana przez środowisko chorych na stwardnienie rozsiane, zrzeszonych przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem. 

Miała na celu niesienie pomocy osobom chorym na SM poprzez umożliwienie dostępu do wszechstronnej rehabilitacji, pielęgnacji i profesjonalnej opieki.

Możliwości takie stwarzałby dostosowany ośrodek z ogrodem, świeżym powietrzem, niedaleko Krakowa. Twórcą, pomysłodawcą (wraz z prof. Stanisławem Grochmalem, neurologiem – inspiratorem utworzenia takiego ośrodka dla chorych na SM) i pierwszym Prezesem Fundacji był Stefan Chłopicki.

 

Oprócz pomysłu, zapału i woli działania Fundacja nie miała żadnych zasobów finansowych, szukano jednak miejsca i pomoc okazał burmistrz Niepołomic, Stanisław Kracik, przekazując Fundacji nieużywany budynek starej szkoły w Woli Batorskiej wraz z działką.

Budynek wymagał całkowitej przebudowy i ogromnych nakładów finansowych. Mimo piętrzących się trudności upór, zaangażowanie oraz często bezinteresowna pomoc specjalistów doprowadziła do otwarcia w 2009 r. Centrum Opieki i Rehabilitacji, które pensjonariusze nazwali „Ostoją”.

 

W wyniku rozbudowy, zakończonej w 2011r. Centrum obecnie może przyjmować na turnusy rehabilitacyjne do 35 osób.

 

Lata pracy i starań przyniosły rezultaty dzięki wsparciu finansowemu ze środków 1%, od Fundacji polskiej z Londynu i holenderskiej z Gronsveld, z koncertów charytatywnych, od indywidualnych darczyńców oraz dotacjom z urzędu marszałkowskiego ze środków PFRON i Unii Europejskiej .

 

Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, mieści się w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 5 i prowadzi szeroką działalność:  • punkt opieki nad chorymi w domu,

  • specjalistyczne usługi opiekuńczo-terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • pomoc chorym na SM przez prowadzenie sub-kont (1%) na lekarstwa i rehabilitacje

  • wypożyczalnię rowerów „dwa koła”

  • warsztat naprawczy i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego

 

Pracownicy Fundacji organizują również szkolenia, wycieczki i różne spotkania umożliwiające wymianę doświadczeń i aktywizację wszelkiego rodzaju.

Ludzie Fundacji

TWÓRCY I INSPIRATORZY:

PROFESOR STANISŁAW GROCHMAL
(1911 – 1995)

 

Lekarz, społecznik, poeta.

Jeden z pionierów rehabilitacji leczniczej, członek Krajowego Zespołu ds. Rehabilitacji.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami min. Krzyżem Srebrnym Orła Białego

 

STEFAN CHŁOPICKI
(1940 -2016 )

 

Psycholog, twórca i pierwszy Prezes Fundacji na Rzecz Chorych na SM.

Budowniczy ośrodka dla chorych na SM „Ostoja”

Laureat nagrody Polcul Foundtion za działalność w ramach Fundacji na Rzecz Chorych na SM im bł. Anieli Salawy

 

MARIA KIELANOWSKA

 

Od 31.01.2005 r. v-ce przewodnicząca i członek Rady Fundacji, współzałożycielka Krakowskiego Oddziału Towarzystwa św. Brata Alberta.

Nawiązała współpracę z holenderską Fundacją Pomocy Najbiedniejszym w Polsce, która pomagała w wyposażeniu „Ostoi”. Laureatka nagrody Polkul Foundation za pomaganie najbiedniejszym ludziom, organizacjom, instytucjom

PATRONKA

BŁOGOSŁAWIONA ANIELA SALAWA

(1881-1922)

 

Aniela Sielawa była prostą służącą, chorą na stwardnienie rozsiane. Miała wielki autorytet ze względu na mądrość serca i gotowość pomocy potrzebującym. Dawała przykład jak żyć z ciężką chorobą.

 

Została beatyfikowana przez Jana Pawła II w Krakowie, na Rynku Głównym 13 sierpnia 1991 roku.

 

Przeczytaj artykuł o naszej Patronce

 

 FUNDACJA 

 NA RZECZ CHORYCH NA SM 

 IM. BŁ. ANIELI SALAWY

KONTAKT

adres:  Kraków, ul. Juliana Dunajewskiego 5

telefony:  12-430-07-58 .:.  661-709-005 

e-mail:  biuro@fundacja-sm.org

Nr KRS: 00000 55578
NIP: 676-001-75-41
REGON: 350571668

SZYBKIE ŁĄCZA

DOKUMENTY

Polityka Prywatności

Statut Fundacji

Sprawozdania

Dokumenty do subkont

Dokumenty zgłoszeniowe do Ostoi

Wszelkie prawa zastrzeżone | Fundacja im. bł. Anieli Salawy © 2022