KONTAKT

 FUNDACJA 

 NA RZECZ CHORYCH NA SM 

 IM. BŁ. ANIELI SALAWY

Nr KRS: 00000 55578
NIP: 676-001-75-41
REGON: 350571668

SZYBKIE ŁĄCZA

DOKUMENTY

Polityka Prywatności

Statut Fundacji

Sprawozdania

Dokumenty do subkont

Dokumenty zgłoszeniowe do Ostoi

adres:  Kraków, ul. Juliana Dunajewskiego 5

telefony:  12-430-07-58 .:.  661-709-005 

e-mail:  biuro@fundacja-sm.org

Wszelkie prawa zastrzeżone | Fundacja im. bł. Anieli Salawy © 2022

Projekt i wykonanie www.robi.to

tel. 661-709-005

30 października 2020
   Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia wypożyczalni rowerów Wypożyczenie oraz zwrot sprzętu rehabilitacyjnego będzie możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Biurem Fundacji pod numerem: 661-709-005 lub
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy rokrocznie
Informujemy, iż dnia 28.10.2022 (piątek) o godzinie 13:00 w Kościele Świętej
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz nasza Fundacja mają przyjemność Państwa
  30-lecie Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
Fundacja Pomoc Opiekunom prowadzi pomoc związaną z nabyciem wózka elektrycznego oraz
Siepraw Bez Barier 2022 11 września 2022 jak co roku nasza
Grafik dyżurów bezpłatnego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami Poniżej prezentujemy grafik
Ogólny zakres wykonywanych czynności: Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Pozostałe artykuły


W stwardnieniu rozsianym występuje przewlekłe zapalenie w ośrodkowym układzie nerwowym. Pomimo, że wiedza o patofizjologii choroby jest niepełna, wiadomo obecnie znacząco więcej o naturze choroby i dostęp do leków modyfikujących przebieg choroby zwiększa się sukcesywnie (Filippi i wsp 2018 ) 

 

Stwardnienie Rozsiane - przegląd

 

Stwardnienie rozsiane (SM) jest drugim po urazach powodem niepełnosprawności neurologicznej młodych dorosłych. Ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane oceniane jest w Polsce na ok 2 na 1000, podczas gdy ryzyko zachorowania w innych częściach świata, na przykład w Azji lub Afryce jest znacząco mniejsze. Ocenia się, że w Polsce żyje około 50 000 ludzi z diagnozą Stwardnienia Rozsianego, gdzie kobiety mają prawie dwukrotnie większe ryzyko zachorowania w porównaniu z mężczyznami.

Najczęściej pierwsze objawy choroby pojawiają się w wieku 20 do 40 lat, ale SM może wystąpić zarówno w dzieciństwie jak i wieku starszym. Można oczekiwać, że ludzie z łagodniejszym SM będą mieli w większości normalną długość życia, ale ci, którzy cierpią na cięższe postacie i poważne upośledzenia czynnościowe, są narażeni na wysokie ryzyko przedwczesnej śmierci, często w przypadku infekcji. Na poziomie grupy średnia długość życia ulega skróceniu o 5 do 10 lat z powodu SM.

Proces zapalny w Stwardnieniu Rozsianym obejmuje ośrodkowy układ nerwowy ( OUN ) to znaczy mózg, móżdżek, pień mózgu i rdzeń kręgowy. Obwodowy układ nerwowy i narządy wewnętrzne nie są bezpośrednio dotknięte procesem chorobowym. Choroba daje charakterystyczny wzór rozsianych zmian zapalnych z następowym bliznowaceniem, stwardnieniem (sclerosis) w tkance nerwowej - stąd nazwa choroby.

Przyczyny SM były przez lata badane i obecnie najwięcej wskazuje, że Stwardnienie Rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, a zatem jedną z szeregu różnych schorzeń, w których jeden lub więcej błędów w mechanizmach regulacyjnych powoduje, że układ immunologiczny atakuje własne tkanki ciała.

Podobnie jak inne choroby autoimmunologiczne, ryzyko zachorowania związane jest zarówno z czynnikami środowiskowymi jak i genetycznymi. Czynnikami, które zwiększają ryzyko zachorowania na SM są przebyta mononukleoza zakaźna wywoływana przez wirusa Epsteina/Barra, palenie tytoniu, niedostateczna ekspozycja na światło ultrafioletowe, niskie poziomy witaminy D. 

 

Przebieg choroby i objawy

Stwardnienie rozsiane ma bardzo zróżnicowany przebieg. W ostatnich latach podział choroby został zrewidowany oraz uproszczony i poprzedni podział na łagodny SM, złośliwy SM, postępująco-rzutowy SM, rzutowo-postępujący SM oceniono jako trudno definiowalny, mniej przydatny i dlatego został usunięty ( Lublin i wsp.2014 ).

Najogólniej mówiąc można podzielić chorobę na dwie główne grupy: rzutowo-remisyjny SM ( RRMS relapsing-remitting MS) i postępujący SM: pierwotnie postępujący SM ( PPMS primary progressive MS) z przebiegiem choroby postępującym w sposób ciągły od początku i wtórnie postępujący SM ( SPMS secondary-progressive MS) ) z początkiem choroby rzutowo/ remisyjnym.

Podział jest poszerzony o odosobniony zespół kliniczny ( CIS clinically isolated syndrom ) tzn pierwszy epizod zaburzeń czynności układu nerwowego, a także o odosobniony zespół radio logiczny ( RIS radiologically isolated syndrom ), gdy osobie bez objawów SM wykonano rezonans magnetyczny głowy i stwierdzono zmiany charakterystyczne dla SM.  W przebiegu choroby bierze się dodatkowo pod uwagę aktywność choroby oraz odpowiednio jej postęp ( jak przedstawia schemat poniżej ) 

Przebieg choroby / Fenotyp SM

 

Postać rzutowo-remisyjna SM ( RRMS)

 

U większości chorych z SM ( 85/90%) choroba rozpoczyna się w sposób rzutowy średnio około 30 roku życia. Zwykle przebieg rzutowy występuje wiele lat z nawracającymi okresami objawów neurologicznych lub pogorszenia stanu neurologicznego.

Rzuty mogą trwać kilka dni lub tygodni, ale ustępują, przemijają stopniowo, czasem po wielu miesiącach, objawy cofają się całkowicie lub częściowo, a stan kliniczny pomiędzy rzutami jest stabilny. Częstotliwość rzutów różni się znacznie między pacjentami, ale jest regułą, że zmniejsza się z przebiegiem choroby.

Leczenie immunomodulujące redukuje częstotliwość rzutów z około 1 na rok do około 1 na 5 lat. Ogólnie częstotliwość rzutów zmniejsza się z czasem trwania choroby, ale wiek chronologiczny jest prawdopodobnie jeszcze silniejszym czynnikiem. Częstotliwość rzutów zmniejsza się trzykrotnie w przedziale wiekowym 20-50 r.ż. co odpowiada zmniejszeniu się aktywności zapalnej choroby w czasie.

Różne rodzaje infekcji mogą wywołać rzut, ale szczepionki ( np. Przeciw grypie, TBE ) można podać bez ryzyka. Podczas ciąży, przede wszystkim w końcowej fazie, ryzyko rzutów zmniejsza się, podczas gdy ryzyko zwiększa się po porodzie. Są badania wskazujące, że leczenie hormonalne przy sztucznym zapłodnieniu ( IVF ) zwiększa ryzyko rzutu.

Symptomatologia objawów w stwardnieniu rozsianym zależna jest od miejsca w którym występuje stan zapalny powodujący demielinizację. Najczęstsze są zaburzenia czucia ( drętwienia, mrowienia ), osłabienie siły mięśniowej,  niedowłady oraz zapalenie nerwów wzrokowych.

Inne objawy w rzutach choroby to podwójne widzenie,  zawroty głowy, zaburzenia równowagi, koordynacji ruchowej, impotencja, zaburzenia kontroli zwieraczy. Wielu pacjentów podaje znaczące zmęczenie ( MS Fatique ).

Bardzo istotną obserwacją jest to, że stan wydaje się stabilny zarówno w ocenie chorego jak i lekarza, bez zaostrzeń, podczas gdy kontrolne badanie MRI może wykazać aktywność zapalną w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego ważnym jest aby aktywność zapalną choroby oceniać nie tylko w oparciu o badanie kliniczne. 

Pierwotnie postępujące Stwardnienie Rozsiane ( PPMS) 

U mniejszości chorych (około 10-15%) choroba rozpoczyna się postępującą niepełnosprawnością bez okresów zaostrzeń ( rzutów ), zwykle również w tej postaci z zaburzeniami chodu.

Początek choroby