KONTAKT

 FUNDACJA 

 NA RZECZ CHORYCH NA SM 

 IM. BŁ. ANIELI SALAWY

Nr KRS: 00000 55578
NIP: 676-001-75-41
REGON: 350571668

SZYBKIE ŁĄCZA

DOKUMENTY

Polityka Prywatności

Statut Fundacji

Sprawozdania

Dokumenty do subkont

Dokumenty zgłoszeniowe do Ostoi

adres:  Kraków, ul. Juliana Dunajewskiego 5

telefony:  12-430-07-58 .:.  661-709-005 

e-mail:  biuro@fundacja-sm.org

Wszelkie prawa zastrzeżone | Fundacja im. bł. Anieli Salawy © 2022

Projekt i wykonanie www.robi.to

tel. 661-709-005

30 października 2020
   Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia wypożyczalni rowerów Wypożyczenie oraz zwrot sprzętu rehabilitacyjnego będzie możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Biurem Fundacji pod numerem: 661-709-005 lub
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy rokrocznie
Informujemy, iż dnia 28.10.2022 (piątek) o godzinie 13:00 w Kościele Świętej
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz nasza Fundacja mają przyjemność Państwa
  30-lecie Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
Fundacja Pomoc Opiekunom prowadzi pomoc związaną z nabyciem wózka elektrycznego oraz
Siepraw Bez Barier 2022 11 września 2022 jak co roku nasza
Grafik dyżurów bezpłatnego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami Poniżej prezentujemy grafik
Ogólny zakres wykonywanych czynności: Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Pozostałe artykuły


Nasza placówka realizuje grant pn. Zwiększenie bezpieczeństwa personelu i pacjentów Centrum Rehabilitacyjno- Pielęgnacyjnego i Opiekuńczego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” poprzez doposażenie stanowisk pracy w urządzenia i środki ochrony osobistej zabezpieczające personel i pacjentów przed Covid-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

 

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Centrum Rehabilitacyjno- Pielęgnacyjne i Opiekuńcze dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” Filia nr 1 Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

Wartość grantu wynosi 10 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021.

 

W wyniku realizacji grantu nastąpi doposażenie placówki Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne „OSTOJA” w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami oraz  doposażenie stanowisk pracy personelu placówki Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne „OSTOJA” oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społecznei zdrowotne w Regionie.

 

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Autor: Radek Brzeski 

10 czerwca 2021

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom