Zarząd fundacji

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Dorota Stopa
Wiceprezes Aldona Rybkowska

Rada fundacji

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Szymon Urban
Wiceprzewodnicząca Maria Chłopicka-Wielgos
Członek Rady Maria Kielanowska
Członek Rady Agata Tarnowska
Statut fundacji

Dokument ten obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2019 roku.

Pobierz